Korint stavební spol. s r.o.

Představení firmy

Stavební firma KORINT byla založena v roce 1992, bez jakékoliv privatizace a byla vytvořena společně z vedoucích a řadových pracovníků bývalého státní podniku Pozemní stavby České Budějovice stř. Jindřichův Hradec.


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001
Stavební firma Korint zaměstnává výhradně kvalifikované pracovníky s praxí v oboru. Zaměstnancem firmy mohou být pouze pracovníci, kteří projdou prověrkou kvalitativní a profesní, kteří splní podmínky systému řízení jakosti a výstavby firmy KORINT Systém řízení jakosti a výstavby umožňuje hospodárný způsob výstavby při dodržení kvality prováděných prací a zodpovědný přístup pracovníků výrobní jednotky po celou dobu výstavby daného objektu.

Práce jsou prováděny dle závazných i doporučených ČSN. Kvalita prováděných prací je ověřována a kontrolována v průběhu jejich provádění.

Obchodními partnery firmy KORINT jsou nejen živnostníci, podnikatelé, obchodní společnosti či občané, ale i obecní a městské úřady, památkový ústav, zástupci bankovního sektoru, školy, nemocnice apod. Naše vybrané reference si můžete prohlédnou na stránce Reference.

KORINT provádí novostavby i rekonstrukce formou nejen tzv. na klíč, ale i dílčí ucelené stavební práce a dodávky dle požadavků investorů.

Firma KORINT se postupně strojně vybavila a nyní je dostatečně technicky i materiálově vybavena. Speciální dodávky a práce, v případě požadavku investora výstavby tzv. na klíč, si zajišťuje u svých stálých ověřených subdodavatelů a partnerů – specializovaných firem (zabezpečovací technika a signalizace, požární signalizace).

Firma KORINT vlastní certifikovanou automatizovanou centrální výrobnu betonových směsí SB 20.

Firma KORINT je držitelem mezinárodního certifikátu řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 – 2001.